In de loop van de jaren heb ik me met veel dingen bezig gehouden, vooral op het gebied van historie, genealogie en de combinatie daarvan. Een groot deel daarvan is in boekvorm of in tijdschriftartikelen vastgelegd en in principe raadpleegbaar in een aantal  bibliotheken en archieven.

De toegang tot deze publicaties wordt eenvoudiger door ze op een website te plaatsen.

Deze website bestaat uit twee onderdelen:
-  Verhalen over Hees, gedeeltelijk al eerder gepubliceerd, gedeeltelijk hier nieuw.
-  Publicaties over genealogische onderwerpen, die de laatste jaren bij mij aan de orde zijn geweest.

Als geboren Hesenaar heb ik nog levendige herinneringen aan de slootjes langs het huis van Dr. de Blécourt, aan de tram door Hees, aan de parochie van Hees-Neerbosch en aan  de bommen op Hees, die ons huis onbewoonbaar maakten.
De hier verzamelde verhalen zijn bedoeld voor (oud-)Hesenaren, voor Nijmegenaren en verder voor iedereen die in de plaatselijke geschiedenis geïnteresseerd is.

Ik wens u veel leesplezier en een prettig verblijf op mijn website.

Paul Eijkhout